Nieuws/News 2021

16-05-2021

Vandaag is het eerste nestje van Jabari geboren. 9 puppies waarvan 5 reuen en 4 teven kwamen er ter wereld. Allemaal gezond, met een ridge en voor nu correct.

Today the first litter from Jabari was born. 9 puppies, 5 males and 4 males came into the world, all healthy, ridged and for now correct.

13-04-2021

Jabari had de eer om Ekunda Durah Gando Gimbya te dekken. Voor beide honden hun eerste nestje. Een prachtige, lieve, vriendelijke en stabiele teef met fijne en gezonde voorouders. We hopen in mei zijn nestje te mogen verwelkomen bij kennel Ekundu Durah in Duitsland.

Jabari had the honour to mate Ekunda Durah Gando Gimbya. For both it will be their first litter. A lovely, friendly, sweet and stabile female with nice and above all healthy ancestors. We hope to mee their first litter at kennel Ekundu Durah in Germany

Advertentie