05 augustus 022

Wij zijn Esther en Olaf en samen met onze 2 katten (overleden 2018) en 3 Rhodesian Ridgebacks wonen wij in Almelo. Op 16 mei 2010 is onze dochter Lynn geboren en op 6 mei 2012 onze dochter Jill, dus ons gezin bestaat nu uit 4 personen en 3 honden.

We are Esther and Olaf and we live with our 2 Cats (died in 2018) and 3 Rhodesian Ridgebacks in Almelo, The Netherlands. On the 16th of May 2010 our daughter Lynn was born and on the 6th of May 2012 our daughter Jill, so our family now contains 4 humans and 3 dogs  ;-).

—–

Bij mij (Esther) was er vanaf mijn geboorte al een hond in huis, van een kruising naar een kat, van een kat naar een Golden Retriever, weer een Golden Retriever, Labrador, Shitzu en weer een Labrador. Bij Olaf in huis kwam er in de tienerjaren een Berner Sennen en toen deze overleed weer een Berner Sennen.

In my youth we, Esther, we had dogs at home the day I was born, from a mix, to a cat, from a cat to a eGolden Retriever, another Golden Retriever, Labrador, Shitzu and another Labrador. When Olaf was a teenager his parents had a Berner Sennen and when that dog died another Berner Sennen joined them.

—–

De liefde voor de Ridgeback begon in 2001 toen Esther op bezoek was geweest bij kennel Kuona Fahari destijds gevestigd in Beek en Donk. Nadat we samen hadden besloten dat er twee Rhodesian Ridgebacks welkom waren hebben we ons op de wachtlijst laten plaatsen en na ruim een jaar wachten was het zover. Op 25 september 2003 kwam er in Beek en Donk een prachtig nestje Ridgebacks ter wereld. 7 weken later konden we Vai en Ghalu ophalen en vanaf dat moment is de verslaving echt begonnen.

The love for the Ridgeback started in 2001 when Esther visited kennel Kuona Fahari. After we both decided to become the owners of two Rhodesian Ridgebacks we were placed on the list for a puppy. And finally, after more than a year of waiting, on the 25th of September 2003, our two ridgies were born. 7 Weeks later we became the proud owners of Vai and Ghalu. And from that moment the addiction really started.

—–

Cursussen, shows, wandelingen, vakanties, ontmoetingen met andere RR-bezitters, etc. Van alles ondernemen we met onze honden. De verslaving resulteerde in voorlichting en de voorlichting resulteerde in het maken van een nestplanning. Ons eerste nest is geboren op 1 april 2007 en ons laatste en vijfde nestje is van 3 april 2014. Uit ons eerste nest hebben we Azuma aangehouden en uit ons laatste nest Daka

Studies, courses, shows, meetings, holiday’s, meetings with other RR-owners, etc. We do a lot with our dogs and the addiction resulted in a lot of information and the information resulted in planning a first litter. Our first litter was born on the 1st of April 2007 and our last and fifth litter was born on the 3rd of April 2014. From our first litter we kept Azuma and from our last litter we kept Daka

—–

Wij hopen met onze nakomelingen een bijdrage te leveren aan het karakter, de gezondheid en de rastype van de Rhodesian Ridgeback. We fokken af en toe en altijd volgens de richtlijnen van de RRCN en wij onderschrijven de VFR zoals die is opgesteld door de rasvereniging. Onze pups worden uitgebreid gesocialiseerd en nieuwe eigenaren worden altijd vooraf uitgenodigd voor een wandeling, kennismaking of bezoek bij ons thuis. Wij fokken alleen als er voldoende animo is voor een pupje uit onze kennel.

We hope to make a contribution to the character, health and type of the Rhodesian Ridgeback today. We occassionaly breed a litter according to the rules of the RRCN. Our puppies will get an excellent socialisation and the new owners are invited for a walk, meeting of visit at our house before the puppies are born. We only breed if there is enough interest in a puppy from our kennel.

—–

“A Ridgeback isn’t just another dog….It’s a Lifestyle!”

—–

kani.akilah@gmail.com

Esther, Olaf, Lynn en Jill Kappert

ALMELO

tel: 06 – 414 35 615

Advertentie